Η επαναστατική λειτουργία All Day Secure, σας δίνει τη δυνατότητα να κινείστε ελεύθερα στους εσωτερικούς αλλά και στους εξωτερικούς χώρους του σπιτιού σας, έχοντας το σύστημά σας μόνιμα οπλισμένο.

Μπορείτε, για παράδειγμα, να ανοίξετε μία πόρτα ή ένα παράθυρο για να αερίζεται ο χώρος ή να ανοίξετε ακόμα και να βγείτε στον εξωτερικό χώρο, χωρίς να χρειάζεται να αφοπλίσετε το σύστημά σας. Με αυτό τον τρόπο, είστε απόλυτα προστατευμένοι κάθε στιγμή. Εσείς, το μόνο που πρέπει να κάνετε, είναι να οπλίσετε περιμετρικά το σύστημα σας και όλα τα άλλα γίνονται αυτόματα.

Τι προσφέρει το All Day Secure;

  • Απλοποιεί την ζωή σας. Σας επιτρέπει να ανοίγετε και να κλείνετε οποιαδήποτε πόρτα ή παράθυρο χωρίς να χρειάζεται να οπλίσετε και να αφοπλίσετε το σύστημά σας κάθε φορά.
  • Σας προστατεύει διαρκώς, χωρίς όμως να σας περιορίζει μέσα στην οικία σας.

Ποιά είναι τα πλεονεκτήµατα ενός συστήµατος ασφαλείας µε All Day Secure έναντι των υπολοίπων συστηµάτων;

  • Το σύστημα σας είναι διαρκώς οπλισμένο.
  • Η μετάβαση από μια κατάσταση όπλισης σε μια άλλη πραγματοποιείται χωρίς να αφοπλίσετε το σύστημα σας.
  • Μπορείτε να ανοίξετε οποιαδήποτε πόρτα ή παράθυρο για να αεριστεί ο χώρος, χωρίς να αφοπλίσετε το σύστημα σας.
  • Μπορείτε να βγείτε στον εξωτερικό χώρο, χωρίς να αφοπλίσετε το σύστημα σας.

Πώς λειτουργεί το All Day Secure;

Η λειτουργία All Day Secure χωρίζεται σε δύο περιπτώσεις, ανάλογα με την εγκατάσταση που έχει πραγματοποιηθεί στον χώρο.

Η πρώτη περίπτωση αναφέρεται σε εγκατάσταση όπου η παγίδευση μιας εισόδου έχει γίνει με τη χρήση μαγνητικών επαφών στην πόρτα ή στο παράθυρο και στο εξώφυλλο.

Η δεύτερη περίπτωση αναφέρεται σε εγκατάσταση όπου η παγίδευση μιας εισόδου έχει γίνει με χρήση μαγνητικής επαφής στην πόρτα ή στο παράθυρο και την χρήση ανιχνευτή κίνησης ή υπερύθρων δεσμών στον εξωτερικό χώρο.

Φυσικά, μπορεί να γίνει και συνδυασμός των δύο περιπτώσεων στην ίδια εγκατάσταση.

Έξοδος στον εξωτερικό χώρο

Στην περίπτωση που η παγίδευση μιας εισόδου/εξόδου έχει γίνει με τη χρήση μαγνητικών επαφών στην πόρτα και στο εξώφυλλο και το σύστημα είναι οπλισμένο περιμετρικά, µπορείτε να βγείτε στον εξωτερικό χώρο, χωρίς να αφοπλίσετε το σύστηµα. Απλά ανοίξτε την πόρτα, μετά το εξώφυλλο και βγείτε έξω. Στην περίπτωση αυτή δεν θα δοθεί συναγερµός και µπορείτε να µπαινοβγαίνετε ελεύθερα στο χώρο, για όσο χρόνο θέλετε.

Όταν θα επανέλθετε στο εσωτερικό του χώρου, για να ενεργοποιηθεί ξανά η προστασία από αυτό το σημείο εισόδου, θα πρέπει να κλείσετε το εξώφυλλο και την πόρτα ή, αν θέλετε, μπορείτε να αφήσετε ανοικτό το εξώφυλλο για να φωτίζεται ο χώρος και να κλείσετε μόνο την πόρτα. Μετά από 10 δευτερόλεπτα, από τη στιγμή που θα κλείσετε την πόρτα, αν υπάρξει παραβίαση από το σημείο αυτό, θα δοθεί αμέσως συναγερμός.

Στην περίπτωση που η παγίδευση μιας εισόδου/εξόδου έχει γίνει με τη χρήση μαγνητικής επαφής στην πόρτα και ανιχνευτή κίνησης ή υπερύθρων δεσμών στον εξωτερικό χώρο και το σύστημα είναι οπλισμένο περιμετρικά, μπορείτε να ανοίξετε την πόρτα να βγείτε στον εξωτερικό χώρο, χωρίς να αφοπλίσετε το σύστημα. Μόλις ο ανιχνευτής ή οι δέσμες ανιχνεύσουν την παρουσία σας θα βγουν αυτόµατα εκτός λειτουργίας και τα δύο (η πόρτα και ο ανιχνευτής), χωρίς να δοθεί συναγερμός. Στη συνέχεια, θα μπορείτε να μπαινοβγαίνετε ελεύθερα στο χώρο για όσο χρόνο θέλετε.

Όταν επανέλθετε στο εσωτερικό του χώρου και κλείσετε την πόρτα, οι ζώνες του ανιχνευτή και της πόρτας, μετά από 10 δευτερόλεπτα, θα ενταχθούν αυτόματα και πάλι στο σύστημα και θα λειτουργούν πλέον κανονικά.

Άνοιγµα µόνο πόρτας ή παραθύρου

Στην περίπτωση που η παγίδευση μιας πόρτας ή ενός παραθύρου έχει γίνει με τη χρήση μαγνητικών επαφών στην πόρτα ή στο παράθυρο και στο εξώφυλλό τους και το σύστημα είναι οπλισμένο περιμετρικά, μπορείτε, χωρίς να αφοπλίσετε το σύστηµα, να ανοίξετε µόνο την πόρτα ή το παράθυρο, για να αερίζεται ο χώρος. Επίσης, το ίδιο μπορεί να συμβεί στην περίπτωση που μία πόρτα είναι παγιδευμένη με μαγνητική επαφή και ο εξωτερικός χώρος με ανιχνευτή ή δέσμες.

Μετά από 10 δευτερόλεπτα, από τη στιγμή που θα ανοίξετε την πόρτα ή το παράθυρο, αν παραβιασθεί το εξώφυλλο ή ο ανιχνευτής, θα δοθεί αμέσως συναγερμός.

Όταν κλείσετε την πόρτα ή το παράθυρο, μετά από 10 δευτερόλεπτα, θα ενταχθούν αυτόματα στο σύστημα και θα λειτουργούν πλέον κανονικά και οι δύο ζώνες (πόρτα ή παράθυρο και εξώφυλλο ή ανιχνευτής).

Βίντεο λειτουργίας All Day Secure

Για περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο λειτουργίας του All Day Secure, δείτε το παρακάτω video: