Κατηγορίες
Your Cart

Νέα θέση εργασίας: Υπάλληλος ΑποθήκηςΠεριγραφή θέσης:

Η Sigma Security, αναζητά υπάλληλο αποθήκης για την κεντρική αποθήκη στην έδρα της εταιρίας στον Άγιο Δημήτριο. Ο υποψήφιος θα έχει την ευθύνη της καθημερινής διαχείρισης των αποστολών και παραλαβών  καθώς και οργάνωσης και συντήρησης του  χώρου αποθήκευσης.

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Άριστη γνώση διαδικασιών (τήρηση όλου του προγράμματος λειτουργίας αποθήκευσης, παραλαβών, picking, κ.λπ.)
 • Χειρισμός ανυψωτικού μηχανήματος
 • Καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office.
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 • Γνώση εφαρμογών ERP
 • Ικανότητα εργασίας υπό πίεση σε απαιτητικό περιβάλλον
 • Εργατικότητα, πρωτοβουλία, ομαδικότητα
 • Ικανότητα διαχείρισης πολλαπλών καθηκόντων και ιεράρχησης προτεραιοτήτων
 • Κάτοχος διπλώματος αυτοκινήτου 
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

  Αρμοδιότητες:

  • Διασφάλιση οργάνωσης και εύρυθμης λειτουργίας του αποθηκευτικού χώρου.
  • Οργάνωση, έλεγχος,  διαχείριση, παρακολούθηση – αναπλήρωση αποθέματος
  • Οργάνωση και συντονισμός των παραλαβών.
  • Τακτική διενέργεια φυσικών απογραφών.
  • Δημιουργία και τήρηση διαδικασιών για την εύρυθμη λειτουργία της αποθήκης.
  • Διασφάλιση της τήρησης των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας
  • Παρακολούθηση παραγγελιών  - ορθή παραλαβή & αποστολή εμπορευμάτων

   Προσφέρεται:

   • Δυναμικό περιβάλλον εργασίας
   • Ελκυστικό πακέτο αποδοχών
   • Συνεχής εκπαίδευση και εξέλιξη
   • Ιδιωτική ασφάλιση

    Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν το βιογραφικό τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στη διεύθυνση [email protected] με τίτλο LOG2023.