Κατηγορίες
Your Cart

Τεχνική υποστήριξη

Το τμήμα τεχνικής υποστήριξης της Sigma Security, βασισμένο στο άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό και στην πολυετή εμπειρία του, είναι σε θέση να επιλύσει άμεσα οποιαδήποτε τεχνική απορία ή πρόβλημα μπορεί να προκύψει κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης.

Επιπλέον, μπορούμε να σας δώσουμε οδηγίες για τον χειρισμό ή τον προγραμματισμό των συσκευών ή και να κάνουμε τον προγραμματισμό μέσω τηλεφώνου ή διαδικτύου, όπου αυτό είναι εφικτό.

Επίσης, μπορείτε να συμβουλευτείτε τους τεχνικούς μας για τεχνικά θέματα και λύσεις στην επιλογή των υλικών μιας εγκατάστασης, ώστε αυτά να είναι λειτουργικά και στις πλέον συμφέρουσες τιμές της αγοράς.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα Τεχνικής υποστήριξης από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 08:30 έως τις 18:00 καλώντας στο τηλέφωνο 2109716046 ή στέλνοντας email στο [email protected].


Απομακρυσμένη τεχνική υποστήριξη 

Για άμεση απομακρυσμένη τεχνική υποστήριξη πατήστε εδώ για να πραγματοποιήσετε λήψη του ειδικού προγράμματος και δώστε στους τεχνικούς μας τους σχετικούς κωδικούς, για να λύσουν άμεσα το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε. Το πρόγραμμα λειτουργεί χωρίς εγκατάσταση.


Αποστολή προϊόντων προς επισκευή 

Τα προϊόντα προς επισκευή θα πρέπει να συνοδεύονται από την αίτηση αποστολής προϊόντων προς έλεγχο, αντίγραφο του παραστατικού αγοράς και δελτίο αποστολής.

Για να κατεβάσετε την αίτηση αποστολής προϊόντων προς έλεγχο πατήστε εδώ.

Αν είστε ιδιώτης θα πρέπει μαζί με την παραπάνω αίτηση να μας στείλετε συμπληρωμένο και το έντυπο συγκατάθεσης GDPR. Για να το κατεβάσετε πατήστε εδώ.