Φυλλάδιο TD-7482AE3.55MiB
Βαθμός προστασίας IP166.08KiB