Φυλλάδιο TD-7451AS13.64MiB
Βαθμός προστασίας IP166.08KiB