Φυλλάδιο PTZ-520/4IN1266.24KiB
Οδηγίες χρήσης PTZ-520966.88KiB
Βαθμός προστασίας IP166.08KiB