Φυλλάδιο BV-800/4IN1262.63KiB
Βαθμός προστασίας IP166.08KiB