Φυλλάδιο DV-800/4IN1249.3KiB
Βαθμός προστασίας IP166.08KiB