Φυλλάδιο BOBBY 180310.49KiB
Φυλλάδιο 2 BOBBY 1801.09MiB
Οδηγίες εγκατάστασης BOBBY 1804.29MiB
Βαθμός προστασίας IP 2358.51KiB
Βαθμός προστασίας IP166.08KiB