Φυλλάδιο DS-503/4IN1197.75KiB
Βαθμός προστασίας IP166.08KiB