Βαθμός προστασίας IP166.08KiB
Φυλλάδιο BV-500/4IN1150.68KiB