Φυλλάδιο EOS BS-103HD567.48KiB
Βαθμός προστασίας IP166.08KiB