Βαθμός προστασίας IP 2358.51KiB
Βαθμός προστασίας IP166.08KiB