Κατηγορίες
Your Cart

Όροι και Προϋποθέσεις Φοιτητικού Διαγωνισμού

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

Ο Διαγωνισμός αρχίζει Δευτέρα 18/9/2023 και λήγει Σάββατο 30/9/2023 στις 23:59. Ο χορηγός αυτής της κλήρωσης είναι η «Sigma Security» εφεξής ο «Χορηγός». Με τη συμμετοχή στις κληρώσεις, κάθε συμμετέχων αποδέχεται ανεπιφύλακτα και συμφωνεί να συμμορφώνεται και να συμμορφώνονται με αυτούς τους Επίσημους Κανόνες και τις αποφάσεις του Χορηγού, η οποία θα είναι οριστική και δεσμευτική από όλες τις απόψεις. Χορηγός είναι ο υπεύθυνος για τη συλλογή, την υποβολή ή την επεξεργασία των καταχωρήσεων και τη συνολική διαχείριση των συμμετεχόντων. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να μιλήσουν αποκλειστικά και μόνο με τον Χορηγό για οποιεσδήποτε ερωτήσεις, σχόλια ή προβλήματα που σχετίζονται με την Κλήρωση. Ο Χορηγός μπορεί να απαντήσει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο από τη διεύθυνση [email protected] κατά τη διάρκεια της περιόδου της κλήρωσης.

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι νόμιμοι κάτοικοι της Ελλάδος, που είναι το ελάχιστο 18 ετών. Ο Χορηγός και οι συγγενείς δευτέρου βαθμού, οι εταιρείες διαφήμισης και προώθησης των υπηρεσιών του και καθένα από τα αντίστοιχα στελέχη, διευθυντές και υπαλλήλους των, δεν είναι επιλέξιμες για να εισέλθουν στην κλήρωση και να κερδίσουν ένα βραβείο. Μέλη του νοικοκυριού και τα άμεσα μέλη της οικογένειας των ατόμων αυτών, επίσης, δεν μπορούν να εισέλθουν ή να κερδίσουν. «Ως Μέλη του νοικοκυριού» νοούνται τα άτομα που μοιράζονται την ίδια κατοικία τουλάχιστον τρεις μήνες τον χρόνο. «Άμεσα Μέλη της οικογένειας» νοούνται οι γονείς, κηδεμόνες, παιδιά, αδέλφια, ή σύζυγοι.

3. ΕΠΑΘΛΑ

Θα υπάρξει ένας / μία (1) νικητής / νικήτρια, που θα κερδίσει ένα (1) σύστημα συναγερμού αποτελούμενο από ένα (1) πίνακα HYDRA, ένα (1) πληκτρολόγιο HYDRA KP και μία (1) σειρήνα DIONE POLICE, αξίας 288€+ΦΠΑ.

Θα υπάρξουν επιπλέον πέντε (5) νικητές / νικήτριες, που θα κερδίσουν από μία (1) κάμερα EOS PTZ-400W, αξίας 60€+ΦΠΑ.

Τα βραβεία δεν μπορούν να μεταφερθούν, να εξαργυρωθούν για μετρητά ή να ανταλλαχθούν με άλλα βραβεία. Ο Χορηγός διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια να απονείμει ένα υποκατάστατο έπαθλο ίσης ή μεγαλύτερης αξίας, εάν ένα βραβείο που περιγράφονται σε αυτούς τους Επίσημους Κανόνες δεν είναι διαθέσιμο ή δεν μπορεί να χορηγηθεί, εν όλω ή εν μέρει, για οποιοδήποτε λόγο. Η αξία του βραβείου προσδιορίζεται καλή τη πίστη του Χορηγού. Αυτός ο προσδιορισμός είναι οριστικός και δεσμευτικός και δεν μπορεί να ασκηθεί αμφισβήτηση. Αν η πραγματική αξία του βραβείου αποδεικνύεται ότι είναι λιγότερη από τη δηλωμένη αξία, η διαφορά δεν θα δοθεί σε μετρητά. Ο Χορηγός δεν κάνει καμία δήλωση ή δεν δίνει καμία εγγύηση σχετικά με την εμφάνιση, την ασφάλεια ή την απόδοση του κάθε βραβείου που απονέμεται. Μπορεί να ισχύουν περιορισμοί, ή προϋποθέσεις. Ο Χορηγός δεν θα αντικαταστήσει οποιαδήποτε απώλεια ή κλοπή του βραβείου. Αυτή η κλήρωση είναι ανοιχτή στους νόμιμους κατοίκους της Ελλάδος και το βραβείο θα απονεμηθεί ή / και παραδίδονται μόνο σε διευθύνσεις εντός της εν λόγω θέσης. Όλα τα κρατικά τέλη ή / και τοπικοί φόροι, τέλη και προσαυξήσεις αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του νικητή. Η μη συμμόρφωση με τους Επίσημους Κανόνες θα έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια του βραβείου.

4. ΠΩΣ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΜΕΡΟΣ

Για να λάβετε μέρος στην κλήρωση του διαγωνισμού θα πρέπει:

  1. Να κάνετε like στην σελίδα της Sigma Security στο Facebook ή/και στο Instagram
  2. Να κάνετε like στην δημοσίευση του διαγωνισμού στο Facebook ή/και στο Instagram
  3. Να γράψετε ένα (1) σχόλιο στην δημοσίευση του διαγωνισμού στο Facebook ή/και στο Instagram, κάνοντας tag δύο (2) φίλους σας

Η τελική επιλογή για την απονομή οποιουδήποτε βραβείου υπόκειται σε έλεγχο, όπως ορίζεται παρακάτω. Όλες οι συμμετοχές πρέπει να αποσταλούν μέχρι το τέλος της περιόδου προσφοράς, προκειμένου να συμμετάσχουν. Το ρολόι και η βάση δεδομένων του Χορηγού θα είναι ο επίσημος χρονομέτρης για αυτή την κλήρωση.

5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΝΙΚΗΤΗ

Οι νικητές του διαγωνισμού θα επιλεγούν με κλήρωση μεταξύ όλων των έγκυρων συμμετοχών που ελήφθησαν καθ 'όλη τη διάρκεια της προσφοράς. Η τυχαία κλήρωση θα πραγματοποιηθεί για μια ημέρα μετά την περίοδο της προσφοράς από τον Χορηγό ή εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων τους, των οποίων οι αποφάσεις είναι τελεσίδικες. Οι πιθανότητες νίκης θα ποικίλουν ανάλογα με τον αριθμό των έγκυρων συμμετοχών που ελήφθησαν.

6. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΝΙΚΗΤΗ

Οι Νικητές θα ειδοποιηθούν μέσω προσωπικού μηνύματος στο Facebook ή στο Instagram και θα υπάρξει και σχετική ανακοίνωση στη σελίδα Facebook & Instagram του Χορηγού. Εάν κάποιος νικητής δεν απαντήσει στην προσωπική ειδοποίηση ή δεν δει την ανακοίνωση στα social media, τότε η καθυστέρηση επικοινωνίας (εντός 4 ημερών) μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια του βραβείου. Ο νικητής μπορεί να υποχρεωθεί να υπογράψει και να επιστρέψει μια ένορκη βεβαίωση επιλεξιμότητας και την απελευθέρωση της ευθύνης επίδοσης του βραβείου. Η αντικατάσταση ή η μεταφορά του βραβείου δεν επιτρέπεται από άλλον, εκτός από του Χορηγού.

7. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών της Ιστοσελίδας υπόκειται στους παρόντες Όρους Χρήσης, καθώς επίσης και στις διατάξεις της ισχύουσας εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει. Η Διοργανώτρια συλλέγει μέσω της Ιστοσελίδας προσωπικά δεδομένα μόνο των Συμμετεχόντων υπό την προϋπόθεση ότι οι Χρήστες θα έχουν αποδεχθεί τους σχετικούς Όρους Συμμετοχής. Συγκεκριμένα δύνανται να αποτελέσουν αντικείμενο συλλογής και επεξεργασίας τα δεδομένα των Συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στους παρόντες Όρους Χρήσης. Οι Συμμετέχοντες κατανοούν ότι τα δεδομένα αυτά είναι απαραίτητα για την παροχή ορισμένων εκ των υπηρεσιών και συναινούν στη δημιουργία αρχείου, συλλογή, επεξεργασία, κατηγοριοποίηση κτλ. των δεδομένων αυτών. Ο Χορηγός δύναται να τηρήσει αρχείο και να επεξεργάζεται τα ως άνω μη ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων, για σκοπούς ενημερωτικούς ή διαφήμισης, μέσω της αποστολής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (Νewsletter) ή αλληλογραφίας ανακοινώσεων/ειδήσεων προς τους Συμμετέχοντες ή άλλως, εκτός εάν αυτοί δηλώσουν ρητώς στην Εταιρεία ότι δεν επιθυμούν την αποστολή ανάλογων μηνυμάτων προωθητικής επικοινωνίας. Επίσης, η Διοργανώτρια δύναται να διαβιβάζει, κοινοποιεί, γνωστοποιεί και διαθέτει σε τρίτους συνεργάτες αυτής που ενεργούν για λογαριασμό της τα προαναφερόμενα προσωπικά δεδομένα για τους ως άνω σκοπούς, καθώς και για τη διαχείριση και τη λειτουργία ορισμένων λειτουργιών της κλήρωσης που προϋποθέτουν διαβίβαση των ως άνω δεδομένων των Συμμετεχόντων. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή τυχόν άλλων υποχρεώσεων του Χορηγού, τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων θα τηρούνται και θα τυγχάνουν επεξεργασίας μόνο για το διάστημα που απαιτείται για την επίτευξη του σκοπού για τον οποίο συλλέχθηκαν και θα καταστρέφονται άμεσα με την ολοκλήρωση του ως άνω σκοπού· ο δε Χορηγός δεν θα προβεί στην καθοιονδήποτε τρόπο κοινοποίηση, γνωστοποίηση, διαβίβαση, διάδοση ή κάθε άλλης μορφής διάθεση οποιασδήποτε πληροφορίας που της παρέχει ο Συμμετέχων χωρίς τη συγκατάθεση αυτού εκτός αν άλλως ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία. Ο Χορηγός διατηρεί το δικαίωμα να συγκεντρώνει μη προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης των Συμμετεχόντων, όπως τύπο φυλλομετρητή (browser), είδος υπολογιστή, λειτουργικό σύστημα, παρόχους διαδικτύου κτλ] ή/και να παρακολουθεί διευθύνσεις Πρωτοκόλλου Internet (IP Address) χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες (cookies). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε Χρήστη χωρίς να είναι δυνατή η πρόσβαση σε έγγραφα ή αρχεία από τον υπολογιστή του Συμμετέχοντα. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του Συμμετέχοντα κατά τη χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων της Κλήρωσης, καθώς και για στατιστικούς λόγους. Τα δεδομένα που συλλέγονται από τους Συμμετέχοντες θα παραμένουν και θα αποθηκεύονται σε ασφαλή διακομιστή και ο Χορηγός λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα για την προστασία τους. Εντούτοις, η μετάδοση των δεδομένων μέσω του Διαδικτύου δεν είναι απόλυτα ασφαλής ή άνευ σφαλμάτων, και τα αποθηκευμένα δεδομένα ενδεχομένως να εκτεθούν σε κακόβουλες ενέργειες τρίτων. Έτσι, ο Χορηγός δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι το επίπεδο της ασφάλειας πληροί ή υπερβαίνει τις όποιες ειδικές προδιαγραφές. Ο Χορηγός δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια της κλήρωσης, των βάσεων δεδομένων ή των υπηρεσιών, ούτε ότι οι πληροφορίες που διαβιβάζονται στην Ιστοσελίδα μέσω του διαδικτύου δεν θα υποκλαπούν. Κάθε μεταφορά γίνεται με ευθύνη του Συμμετέχοντα. Άμα τη λήψη των δεδομένων αυτών, ο Χορηγός θα χρησιμοποιεί τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας προκειμένου να αποτρέψει την μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα δεδομένα αυτά. Ο Χορηγός δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα που παρέχουν οι Συμμετέχοντες σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας για να ενισχύσει την προστασία των δεδομένων αυτών έναντι απώλειας, κακής χρήσης, μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, απαγορευμένης διάδοσης ή διαβίβασης, τροποποίησης, αλλοίωσης ή καταστροφής. Οι χρήστες της Κλήρωσης του Χορηγού δικαιούνται να ενημερωθούν σχετικά με το εάν τα προσωπικά δεδομένα που τους αφορούν αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από τον Χορηγό και να προβάλλουν αντιρρήσεις για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που τους αφορούν και ειδικότερα να ζητήσουν τη διόρθωση, την προσωρινή μη χρησιμοποίηση, τη δέσμευση, τη μη διαβίβαση ή ακόμα και τη διαγραφή τους. Οι χρήστες και οι συμμετέχοντες μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του Ν. 2472/1997, αποστέλλοντας γραπτή αίτηση, η οποία θα αφορά σε συγκεκριμένο αίτημα ή/ και ενέργεια, στην εξής διεύθυνση: Εθνάρχου Μακαρίου 5, 173 43 Άγιος Δημήτριος.

Η αίτηση αυτή θα πρέπει να αναφέρει τα στοιχεία επικοινωνίας του αιτούντος και να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής του χρηματικού ποσού που ορίζεται στις Αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η Διοργανώτρια θα απαντήσει εγγράφως στα αιτήματα που θα υποβάλλονται κατά τα ανωτέρω εντός της προβλεπόμενης εκ του νόμου προθεσμίας.

8. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Ο Χορηγός δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ή υποχρέωση για (α) τυχόν λανθασμένες ή ανακριβείς πληροφορίες εισόδου, ή για τυχόν ελαττώματα ή ηλεκτρονικές διαβιβάσεις δεδομένων (β) οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε, ή την κλοπή, καταστροφή ή αλλοίωση των καταχωρήσεων σε οποιοδήποτε σημείο της λειτουργίας της παρούσας κλήρωσης (γ) οποιαδήποτε τεχνική δυσλειτουργία, βλάβη, λάθος, παράλειψη, διακοπή, διαγραφή, ελάττωμα, καθυστέρηση στη λειτουργία ή αποτυχία, ανεξάρτητα από την αιτία, σε σχέση με οποιοδήποτε εξοπλισμό, συστήματα, δίκτυα, γραμμές, δορυφόρους, διακομιστές, υπολογιστές ή παρόχους χρησιμοποιηθούν σε οποιαδήποτε πτυχή της λειτουργίας της Κλήρωσης (δ) αδυναμία πρόσβασης ή μη διαθεσιμότητας του δικτύου ή των ασύρματων υπηρεσιών, στο διαδίκτυο ή στην ιστοσελίδα ή οποιοδήποτε συνδυασμό αυτών (ε) αναστολή ή τη διακοπή του Internet, ασύρματο ή σταθερού τηλεφώνου ή υπηρεσία ή (στ) κάθε ζημία ή βλάβη συμμετεχόντων ή στον υπολογιστή ή κινητή συσκευή που μπορεί να σχετίζονται με ή απορρέουν από κάθε προσπάθεια να συμμετέχουν στις κληρώσεις ή λήψης οποιουδήποτε υλικού της κλήρωσης ή οποιουδήποτε άλλου ατόμου. Αν, για οποιοδήποτε λόγο, η Κλήρωση δεν είναι σε θέση να λειτουργεί όπως έχει προγραμματιστεί, για λόγους που μπορεί να περιλαμβάνουν, χωρίς περιορισμό, μόλυνση από ιό υπολογιστή, αλλοίωση, μη εξουσιοδοτημένη παρέμβαση, απάτη, τεχνικές βλάβες ή οποιεσδήποτε άλλες αιτίες που μπορεί να αλλοιώσει ή να επηρεάσει τη λειτουργία, την ασφάλεια, τη δικαιοσύνη, την ακεραιότητα ή την ομαλή διεξαγωγή αυτής της Κλήρωσης, ο Χορηγός διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια να ακυρώσει, να τερματίσει, να τροποποιήσει ή να αναστείλει την Κλήρωση εν όλω ή εν μέρει. Σε μια τέτοια περίπτωση, ο Χορηγός αναστέλλει αμέσως όλα τα σχέδια και τις απονομές βραβείων, και ο Χορηγός διατηρεί το δικαίωμα να απονείμει τα υπόλοιπα βραβεία κατά τρόπο που κρίνεται δίκαιη και ισότιμη από τον Χορηγό. Ο Χορηγός και οι προσκείμενοι σε αυτόν εταίροι δεν έχουν καμία περαιτέρω ευθύνη σε κάθε συμμετέχοντα σε σχέση με την Κλήρωση.

9. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ FACEBOOK & INSTAGRAM

Αυτή η προσφορά δεν είναι σε καμία περίπτωση χορηγία, ή επικυρωμένη ή τη διαχειρίζεται ή σχετίζεται με το Facebook / Instagram. Καταλαβαίνετε ότι παρέχετε τις πληροφορίες σας στον Χορηγό και όχι στο Facebook / Instagram.

10. ΧΟΡΗΓΟΣ

Ο Χορηγός είναι η «Sigma Security», Εθνάρχου Μακαρίου 5, 173 4, Άγιος Δημήτριος